Polisa osiguranja za HostRooster

Polisa osiguranja za HostRooster

Datum stupanja na snagu: 27. avgust 2023

1. uvod

HostRooster, Ltd. (“HostRooster”) djeluje kao platforma koja olakšava veze između domaćina (“Domaćina”) i gostiju (“Gosti”) za različite usluge smještaja i iznajmljivanja. Ova politika ocrtava stav HostRoostera o osiguranju za štete uzrokovane nekretninama navedenim na platformi.

2. Osiguranje

HostRooster ne pruža osiguranje za štetu koju gosti navedu na nekretninama navedenim na njegovoj platformi. Odgovornost je domaćina i gostiju da po potrebi naprave odgovarajuće osiguranje.

3. Polog osiguranja

3.1 Sigurnosni depoziti koje je zatražio domaćin: Domaćini imaju mogućnost da zatraže sigurnosni depozit kao dio svog unosa. Ako Domaćin zatraži sigurnosni depozit, HostRooster će ga prikupiti i zadržati.

3.2 Potraživanja i utvrđivanje: U slučaju tužbe vezane za naknadu štete, i Domaćin i Gost moraju pružiti sve dostupne dokaze koji potkrepljuju svoje stavove. HostRooster će procijeniti dokaze koje su dostavile obje strane kako bi utvrdio odgovornost.

3.3 Isplata sigurnosnog depozita: Ako HostRooster utvrdi da je gost odgovoran za štetu na osnovu pruženih dokaza, sigurnosni depozit će biti isplaćen Domaćinu. Ova odluka od strane HostRoostera će biti konačna.

4. Ograničenja depozita

4.1 Ograničenje pokrivenosti: Sigurnosni depozit koji drži HostRooster možda neće pokriti svu štetu nastalu na imovini. Domaćini trebaju biti svjesni da iznos sigurnosnog depozita možda neće u potpunosti nadoknaditi sve nastale troškove.

5. Daljnji pravni lijekovi

5.1 Dodatni pravni lijekovi: Ako sigurnosni depozit ne pokriva punu štetu, Domaćin zadržava pravo da traži daljnje pravne lijekove putem vlastitih polisa osiguranja, pravnih radnji ili bilo kojeg drugog primjenjivog sredstva.

6. Odricanje od odgovornosti

6.1 Ograničenom odgovornošću: Učešće HostRoostera ograničeno je na utvrđivanje raspodjele sigurnosnog depozita na osnovu dokaza koje su pružili i Domaćin i Gost. HostRooster nije odgovoran za bilo kakve sporove ili zahtjeve izvan ove odluke.

7. modifikacije

7.1 Izmjene Politike: HostRooster zadržava pravo izmjene ili dopune ove politike u bilo koje vrijeme. Sve promjene će biti saopštene odgovarajućim kanalima.

8. Prihvatanje

8.1 Ugovor: Korištenjem platforme HostRooster, i domaćini i gosti su saglasni da će se pridržavati ove police osiguranja.

Imajte na umu da je ova politika data kao opća smjernica i da bi je trebali pregledati pravni stručnjaci kako bi se osiguralo da je usklađena sa specifičnim zakonskim i regulatornim zahtjevima u vašoj jurisdikciji.

 

 / 

Prijavi se

Pošalji poruku

Moji omiljeni