Politika korištenja žiga HostRooster

U HostRoosteru držimo veliku predanost našoj zajednici, koja se sastoji od domaćina, gostiju, partnera i svih pojedinaca koji komuniciraju s našom platformom i uslugama. Zaštita naših zaštitnih znakova i brenda je od suštinskog značaja jer nastojimo da pružimo pouzdano i tačno predstavljanje. Ove smjernice su uspostavljene kako bi osigurale zaštitu našeg brenda i istovremeno omogućile odgovorno dijeljenje informacija o HostRoosteru.

Zaštita žiga i odgovornost: Naši zaštitni znakovi su vrijedna imovina koja simbolizira kvalitet i kredibilitet naših usluga. Cilj nam je spriječiti bilo kakvu zabunu u pogledu odobrenja, kontrole, upravljanja ili ovlaštenja od strane HostRoostera. Ove smjernice služe za očuvanje integriteta našeg brenda i podsticanje odgovorne komunikacije.

Hostovano korištenje žigova:

  1. Zabranjene upotrebe: Neovlaštena upotreba naših zaštitnih znakova, uključujući, ali ne ograničavajući se na naše ime, logotip ili druge karakteristične elemente, strogo je zabranjena. Ovo uključuje svaku upotrebu koja može izazvati zabunu ili implicirati povezanost s HostRoosterom bez odgovarajućeg ovlaštenja.
  2. Eksplicitna hostizacija: Ako namjeravate koristiti žigove HostRoostera, morate dobiti izričito pismeno ovlaštenje od nas. Ovo ovlaštenje će jasno opisati obim i uslove odobrene upotrebe.

Odgovorno dijeljenje:

  1. Tačno predstavljanje: Kada se pozivate na HostRooster, pobrinite se da vaša komunikacija bude tačna i da ne lažno predstavlja naš brend ili usluge.
  2. Transparentnost: Ako dijelite informacije o HostRoosteru, jasno navedite da vaš sadržaj ne podržavamo ili sponzoriramo od nas osim ako niste dobili izričito ovlaštenje.
  3. Posebnost: Održavajte prepoznatljivost naših zaštitnih znakova tako što ih ne mijenjate, oponašate ili reprodukujete na bilo koji način koji može izazvati zabunu.

Izvršenje:

  1. Neovlašteno korištenje: HostRooster zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mere protiv neovlašćenog korišćenja žiga, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne lekove.
  2. Zaštita prava: Neovlašteno korištenje može rezultirati suspenzijom ili prekidom vaše mogućnosti pristupa i korištenja naše platforme i usluga.

Kontaktiraj nas: Ako imate pitanja ili trebate ovlaštenje za korištenje zaštitnih znakova HostRooster-a, obratite se našem određenom kontaktu.

Ažuriranja pravila: Ova politika je podložna promjeni prema HostRoosterovom nahođenju. Sva ažuriranja će biti saopštena našoj zajednici i stupit će na snagu kako je navedeno.

HostRooster cijeni povjerenje i transparentnost unutar naše zajednice i cijeni vaše pridržavanje ovih smjernica o zaštitnim znakovima.

 

 / 

Prijavi se

Pošalji poruku

Moji omiljeni