Posljednje ažuriranje: januar 2023

Dobrodošli www.hostrooster.com.

Sljedeći uslovi usluge (ovi “Uslovi korištenja”), upravljaju vašim pristupom i korištenjem web stranice i mobilne aplikacije HostRooster, uključujući bilo koji sadržaj, funkcionalnost i usluge koje se nude na ili putem www.hostrooster.com ili mobilnu aplikaciju HostRooster („Site”) kompanije HOSTROOSTER LTD Broj kompanije 11859241 Adresa za korespondenciju 79 Colthurst Crescent, Finsbury Park, Finsbury Park, London, Engleska, N4 2FF i njene podružnice, prema potrebi. HostRooster Ltd. i njegove podružnice ovdje se zajednički nazivaju „HostRooster" “mi” ili “nas” i “vi” ili “korisnik” znači da ste korisnik stranice.

Molimo pregledajte Uslovi korištenja temeljito prije korištenja naše web stranice. Korišćenjem sajta, otvaranjem naloga ili klikom da prihvatite ili pristajete na Uslove korišćenja usluge kada vam je ova opcija dostupna, prihvatate i slažete se, u svoje ime ili u ime svog poslodavca ili bilo kog drugog entiteta (ako primjenjivo), da budete vezani i da se pridržavate ovih Uvjeta pružanja usluge i Uslova plaćanja HostRooster, koji se nalaze ovdje (“Uvjeti plaćanja“), koji je ovdje uključen kao referenca. Također potvrđujete da ste pročitali i razumjeli naše Izjava o privatnosti. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja usluge ili Izjavom o privatnosti, nije vam dopušten pristup ili korištenje web stranice. Molimo pogledajte određene članke na ovoj stranici za više informacija o aktivnostima i propisima o korištenju stranice.

Ova stranica je ponuđena i dostupna korisnici koji imaju najmanje 18 godina punoljetnosti i punoljetnosti za sklapanje obavezujućeg ugovora. Ako ste mlađi od 18 i najmanje 13 godina, dozvoljeno vam je korištenje stranice samo preko računa u vlasništvu roditelj ili zakonski staratelj uz njihovu odgovarajuću dozvolu. Ako imate manje od 13 godina, nije vam dozvoljeno da koristite sajt ili usluge HostRooster. Korištenjem stranice izjavljujete i jamčite da ispunjavate sve gore navedene uslove podobnosti. Ako ne ispunjavate sve ove zahtjeve, ne smijete pristupiti ili koristiti Stranicu

Naš tim za korisničku podršku dostupan je od 9 do 5 sati (GMT-5) ako imate bilo kakva pitanja u vezi s web-mjesto ili Uvjetima korištenja usluge. Kontaktiranje našeg tima za korisničku podršku može se izvršiti podnošenjem a zahtjev ovdje.

Originalni jezik ovih Uslova korištenja, kao i svih ostalih tekstova na web stranici, je engleski. HostRooster čini ovaj prijevod dostupnim samo radi praktičnosti. U slučaju sukoba između originalne engleske verzije i bilo kojeg prijevoda, engleska verzija ima prednost.

 • Ključni uslovi
  Kupci su korisnici koji kupuju usluge na HostRoosteru.
 • Poslovni nalog je zajednički nalog Kupca, kreiran preko HostRooster Business-a, kao što je detaljno opisano u uslovima korišćenja usluge HostRooster Business (dostupno ovde).
 • Član tima poslovnog naloga ili član tima je svaki korisnik koji je pozvan ili koristi poslovni nalog.
 • Prilagođene ponude su ekskluzivni prijedlozi koje Prodavac može kreirati kao odgovor na specifične zahtjeve Kupca.
 • Prilagođene narudžbe su zahtjevi Kupca za primanje prilagođene ponude od Prodavca.
 • Dodaci za posao su dodatne usluge koje se nude uz posao Prodavca uz dodatnu cijenu koju odredi Prodavac.
 • Paketi poslova omogućavaju Prodavcima da ponude usluge u različitim formatima i cijenama. Paketi mogu uključivati ​​nadogradnje, što Prodavcima omogućava da cijene svoje usluge po osnovnoj cijeni od preko 5 USD.​
 • Stranica posla je mjesto gdje Prodavac može opisati svoj posao i uslove posla, a Kupac može kupiti Posao i kreirati narudžbu.
 • Posao / Poslovi su usluge koje se nude na HostRoosteru.
 • Stranica za narudžbu je mjesto gdje Kupci i Prodavci međusobno komuniciraju u vezi s naručenim poslom.
 • Narudžbe su formalni sporazumi između Kupca i Prodavca nakon što je kupovina obavljena sa stranice poslova Prodavca.

Pregled (Glavni pojmovi, ukratko)
Na HostRoosteru, samo korisnici sa registrovani računi dozvoljeno je kupovati i prodavati robu. Nema troškova vezanih za registraciju. Kada kreirate nalog, saglasni ste da nam date informacije koje su tačne, potpune i ažurirane. Takođe se slažete da nećete kreirati nalog sa ciljem da prevarite ili prevarite druge. Vi ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem računu, kao i za održavanje povjerljivosti i sigurnosti vaše lozinke u svakom trenutku. Što se tiče vašeg računa, ne možemo se smatrati odgovornim za bilo kakve radnje ili propuste na vašoj strani.

 • Poslovi na HostRoosteru mogu se ponuditi po osnovnoj početnoj cijeni od 5 USD. Neki poslovi se nude po osnovnoj cijeni većoj od 5 USD koju odredi Prodavac.
 • Kupci plaćaju HostRoosteru unaprijed za kreiranje narudžbe.
 • Narudžbe se kupuju putem dugmeta Naruči koje se nalazi na stranici Posao prodavca ili putem prilagođene ponude.
 • Prodavci moraju ispuniti svoje narudžbe i ne mogu otkazati narudžbe redovno ili bez razloga. Otkazivanje narudžbine će uticati na reputaciju i status Prodavca.
 • Prodavci dobijaju statuse naloga (nivoe) na osnovu njihovog učinka i reputacije. Napredni nivoi pružaju svojim vlasnicima beneficije, uključujući ponudu usluga po višim cijenama putem Job Extras ili višestruku prodaju svog posla.
 • Korisnici ne mogu ponuditi ili prihvatiti plaćanja koristeći bilo koji drugi način osim narudžbe putem HostRooster.com.
 • Prilikom kupovine Posao Kupcima se priznaju sva prava za isporučeni rad, osim ako Prodavac nije drugačije odredio na svojoj stranici Posao.
 • HostRooster zadržava pravo korištenja svih objavljenih isporučenih radova i dizajna logotipa u HostRooster marketinške i promotivne svrhe.


Brinemo o vašoj privatnosti. Možete pročitati naše Politika privatnosti ovdje.


Korisnici se obavezuju da će poštovati HostRooster's Standardi zajednice, koji su skup pravila ponašanja i smjernica, primjenjivih na HostRooster zajednicu i tržište kao dodatak ovim Uslovima korištenja, koji se s vremena na vrijeme ažuriraju.


PRODAVACA
osnove

Prodavci kreiraju poslove na HostRoosteru kako bi kupcima omogućili kupovinu njihovih usluga. Prodavci takođe mogu ponuditi prilagođene ponude kupcima pored njihovih poslova.


Svaki posao koji prodate i uspješno završite, akredituje vaš račun sa prihodom jednakim 80% iznosa kupovine.
HostRooster akredituje prodavce kada se narudžba završi. Pogledajte naš odjeljak „Narudžbe“ ispod za definiciju završene narudžbe.
Za više informacija o primanju uplata, naknadama i porezima pogledajte Uslove plaćanja.


Ocjena Prodavca se izračunava na osnovu recenzija narudžbi koje su objavili Kupci ili članovi tima poslovnog naloga. Visoke ocjene omogućavaju Prodavcima da dobiju napredne nivoe Prodavca (pogledajte Nivoe ispod). U određenim slučajevima, izuzetno niske ocjene mogu dovesti do suspenzije računa Prodavca.


Iz sigurnosnih razloga, HostRooster može privremeno onemogućiti mogućnost Prodavca da povuče prihod kako bi spriječio lažne ili nezakonite aktivnosti. Ovo može biti rezultat sigurnosnih problema, neprikladnog ponašanja koje su prijavili drugi korisnici ili povezivanja više HostRooster naloga sa jednim dobavljačem povlačenja.


Prodavci su odgovorni za pribavljanje polise osiguranja od opšte odgovornosti sa iznosima pokrića koji su dovoljni da pokriju sve rizike povezane sa obavljanjem njihovih usluga.

Posao
Prodavcima je dozvoljeno da objavljuju odabranu količinu aktivnih poslova na osnovu njihovog statusa nivoa.
7 poslova za prodavce bez statusa nivoa.
10 poslova za prodavce prvog nivoa.
20 poslova za prodavce prvog nivoa.
30 poslova za najbolje ocijenjene prodavce.


Poslovi kreirani na HostRoosteru su korisnički generirani sadržaj.
HostRooster može ukloniti poslove i/ili korisnike sa stranice zbog kršenja ovih Uslova korištenja usluge i/ili naših standarda zajednice, koji mogu uključivati ​​(ali nisu ograničeni na) sljedeća kršenja i/ili materijale:


Ilegalne ili lažne usluge


Kršenje autorskih prava, kršenje žiga i kršenje uslova usluge treće strane prijavljuju se putem našeg Pravila o zahtjevima intelektualne svojine nalaze se ovdje

 • Usluge za odrasle, pornografske, neprikladne/opscene
 • Namjerne kopije Jobsa
 • Spam, gluposti ili nasilni ili obmanjujući poslovi
 • Poslovi koji dovode u zabludu Kupce ili druge
 • Preprodaja regulirane robe
 • Ponuda izrade akademskih radova u ime Kupca
 • Izuzetno nekvalitetni poslovi
 • Promoviranje HostRooster i/ili HostRooster poslova kroz aktivnosti koje su zabranjene bilo kojim zakonima, propisima i/ili uslovima korišćenja usluge trećih strana, kao i kroz bilo koju marketinšku aktivnost koja negativno utiče na naše odnose sa našim korisnicima ili partnerima.
 • Poslovi koji su uklonjeni zbog gore navedenih prekršaja mogu dovesti do suspenzije naloga Prodavca.
 • Poslovi koji su uklonjeni zbog kršenja ne mogu biti vraćeni ili uređivani.
 • Poslovi mogu biti uklonjeni iz naše funkcije pretraživanja zbog lošeg učinka i/ili lošeg ponašanja korisnika.
 • Poslovi mogu uključivati ​​unaprijed odobrene URL-ove web stranice sadržane u okviru Opis posla i zahtjevi. Poslovi koji sadrže web stranice koje promovišu sadržaj, koji krši HostRoosterove Uslove korištenja usluge i/ili naše standarde zajednice, bit će uklonjeni.
 • Poslovi moraju imati odgovarajuću sliku posla vezanu za ponuđenu uslugu. Opcija za učitavanje dvije dodatne slike posla dostupna je svim prodavcima. Prodavci moraju pružiti istu kvalitetu usluge kao što je prikazano na slikama njihovih poslova. Ponavljajuće isporuke koje ne odgovaraju kvalitetu prikazanom na slikama posla mogu dovesti do toga da Prodavčev nalog izgubi status Prodavca ili da postane trajno onemogućen.
 • Poslovi mogu sadržavati odobreni video zapis posla koji je postavljen preko alata za upravljanje poslovima dostupnih na HostRoosteru.
 • Zabranjene su izjave na stranici posla koje potkopavaju ili zaobilaze ove Uslove korištenja.
 • Prihvatljivi poslovi u odabranim kategorijama mogu postaviti pakete poslova da ponude svoje usluge u strukturiranim formatima s višestrukim cijenama za odabrani posao.
 • Određene kategorije su dostupne samo profesionalnim prodavačima za kreiranje poslova. Ako niste Pro prodavač, kreiranje Posao za usluge dostupne samo Pro može rezultirati uklanjanjem vašeg Posao.


Job Extras
Dodaci za posao su dodatne usluge koje se nude uz posao Prodavca uz dodatnu cijenu koju odredi Prodavac.
Dodaci za posao mogu biti uklonjeni zbog kršenja naših Uslova korištenja usluge i/ili naših standarda zajednice. Za posebne uslove, pogledajte odjeljak Poslovi iznad za listu usluga koje krše naše Uslove korištenja. Poslovi su podložni uklanjanju zbog kršenja utvrđenih u Job Extras.


Iznos Job Extras, koji se može ponuditi, i cijena za svaki Job Extra, zasniva se na vašem Nivo prodavača.


Usluge koje se nude putem Job Extras moraju biti povezane s osnovnom uslugom i dijelom isporučenih proizvoda u Narudžbi.
Dodaci za posao mogu pokrivati ​​različite kategorije usluga koje su komponente kvalitetnije isporučene usluge.
Prodavci imaju opciju da produže trajanje narudžbe za svaki dodatak za posao koji se doda narudžbi. Ovo je za pokrivanje vremena potrebnog za dovršetak dodatne usluge.


nivoi
HostRooster je sve u tome da pomogne prodavcima da iskoriste svoje vještine. Nastojimo osnažiti prodavače s najboljim učinkom pomoću korisnih alata za razvoj njihovog poslovanja. Prodavci koji ulažu u samopromociju mogu postići veće zadovoljstvo kupaca. A, ako isporučuju na vrijeme i zadrže visoku kvalitetu i ocjene, HostRooster ih može nagraditi novim statusima, posebnim prilikama, pogodnostima i alatima koji dolaze s njim.

HostRooster Prodavci mogu dobiti nivoe naloga na osnovu svoje aktivnosti, učinka i reputacije. Kriterijume za napredovanje možete pronaći ovdje.


Napredak u nivoima se periodično ažurira od strane automatizovanog sistema.


Trenutni nivoi koje prodavac može postići su Nivo 1, 2 i Najbolje ocijenjeno.


Prodavci koji ne mogu održati svoju visokokvalitetnu uslugu, dožive ozbiljan pad ocjena ili prestanu s isporukom na vrijeme, rizikuju da izgube svoj status Prodavca i pogodnosti koje s njim dolaze. Na primjer, zakašnjele isporuke, upozorenja na račun Prodavca i otkazivanje mogu uzrokovati da Prodavac pređe na drugi nivo.


Napredni nivoi pružaju svojim vlasnicima dodatne pogodnosti, uključujući ponudu poslova po višim cijenama kroz Job Extras ili višestruku prodaju posla.


Najbolje ocijenjeni prodavci
Najbolje ocijenjene prodavce biraju ručno urednici HostRooster-a kroz tekući proces pregleda na osnovu radnog staža, obima prodaje, izuzetno visokih ocjena, izuzetne brige o kupcima, visoke stope izvršenja narudžbi i vodstva u zajednici. Najbolje ocenjeni prodavci dobijaju pristup opsežnijim funkcijama od prethodnih nivoa, uključujući ekskluzivni pristup beta funkcijama i VIP podršku.
HostRooster konstantno ocjenjuje podobnost za najbolje ocijenjene kako bi osigurao da se zadrže standardi kvaliteta i očekivanja najbolje ocijenjenog odabira. HostRooster zadržava pravo da promijeni status najbolje ocijenjenog prodavca u svjetlu takve procjene. Osim toga, najbolje ocijenjeni prodavači koji ne mogu održati svoju visokokvalitetnu uslugu zbog ozbiljnog pada ocjena, prestanka isporuke na vrijeme, povećane stope otkazivanja ili kršenja naših Uslova pružanja usluge i/ili standarda naše zajednice, također rizikuju da izgube svoj status najbolje ocijenjene i prednosti koje dolaze s tim.


Pro Sellers
Pro Sellers su unaprijed verifikovani profesionalci koji prolaze kroz proces provjere od strane HostRooster urednika. Prijava za HostRooster Pro je otvorena za sve: profesionalne slobodnjake koji su novi u HostRoosteru, kao i postojeće HostRooster prodavce.
HostRooster stalno procjenjuje podobnost Pro Sellera kako bi osigurao da se zadrže standardi kvaliteta i očekivanja odabira Pro Sellera. HostRooster zadržava pravo da promijeni status Pro Sellera u svjetlu takve procjene. Osim toga, Pro prodavači koji ne mogu održati svoju visokokvalitetnu uslugu zbog ozbiljnog pada ocjena, prestanka isporuke na vrijeme, povećane stope otkazivanja ili kršenja naših Uslova pružanja usluge, također rizikuju da izgube svoj Pro status i pogodnosti koje dolaze s njim.

Karakteristike prodavca
HostRooster Prodavci imaju pristup nekoliko ekskluzivnih funkcija koje pomažu u prilagođavanju načina na koji se njihove usluge mogu ponuditi.

Prilagođena ponuda
Prodavci također mogu slati prilagođene ponude koje se odnose na specifične zahtjeve Kupca.
Prilagođene ponude definiše Prodavac sa tačnim opisom usluge, cijenom i očekivanim vremenom isporuke usluge.
Prilagođene ponude se šalju sa stranice za razgovor.


Usluge koje se pružaju putem prilagođenih ponuda ne smiju kršiti Uslove korištenja usluge HostRooster i/ili naše standarde zajednice.


Dostava fizičkih isporučenih proizvoda
Neke od usluga na HostRoosteru se isporučuju fizički (umetnost i zanati, kolekcionarski predmeti, itd.). Za ove vrste poslova, prodavači mogu odlučiti definirati faktor cijene dostave.

 • Poslovi koji uključuju faktor cijene dostave moraju imati fizičke isporuke poslane Kupcima.
 • Troškovi dostave dodati Posao odnose se samo na troškove koje Prodavci zahtijevaju da isporuče fizičke artikle Kupcima.
 • Važno: Kupci koji kupe poslove koji zahtijevaju fizičku isporuku, bit će zamoljeni da navedu adresu za dostavu.
 • Prodavci su odgovorni za sve aranžmane isporuke nakon što Kupac navede adresu za dostavu.
 • HostRooster ne obrađuje niti jamči otpremu, praćenje, kvalitet i stanje artikala ili njihovu isporuku i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili druge probleme nastale slanjem. Broj za praćenje je odličan način da izbjegnete sporove u vezi s dostavom. Zahtijevamo unos broja za praćenje ako je dostupan na stranici za narudžbu prilikom isporuke vašeg rada.


KUPCI
osnove

Ne možete nuditi direktna plaćanja Prodavcima koji koriste sisteme plaćanja izvan HostRooster platforme.
HostRooster zadržava pravo korištenja svih javno objavljenih radova u HostRooster marketinške i promotivne svrhe.
Kupci mogu zatražiti određenu uslugu putem funkcije Postavi zahtjev. Usluge tražene na HostRoosteru moraju biti dozvoljene usluge na HostRoosteru. Molimo kliknite ovdje za smjernice o odobrenim uslugama. Korisnici bi se trebali suzdržati od korištenja funkcije Objavi zahtjev u bilo koju svrhu osim traženja usluga na HostRoosteru.


Purchasing
Molimo pogledajte Uslove plaćanja za plaćanje putem HostRooster platforme i saznajte više o naknadama i porezima.
Osim toga, Kupci mogu zatražiti prilagođenu narudžbu koja se odnosi na specifične zahtjeve Kupca i primiti prilagođenu ponudu od prodavača putem web stranice. Prodavcima ne smijete ponuditi plaćanje ili plaćanje na bilo koji drugi način osim putem stranice HostRooster.com. U slučaju da je od vas zatraženo da koristite alternativni način plaćanja, molimo vas da to odmah prijavite korisničkoj podršci ovdje.


NARUČIVANJE
osnove

Kada se uplata potvrdi, vaša narudžba će biti kreirana i dodijeljen joj jedinstveni broj narudžbe HostRooster (#FO).
Prodavci moraju dostaviti završene datoteke i/ili dokaze o radu pomoću dugmeta Isporuči posao (koji se nalazi na stranici Narudžbe) u skladu s uslugom koja je kupljena i oglašena na njihovom Posao.


Prodavci ne smiju zloupotrebljavati dugme Isporuči posao kako bi zaobišli smjernice za naručivanje opisane u ovim Uslovima korištenja. Korištenje dugmeta “Isporuči posao” kada Narudžba nije ispunjena može rezultirati otkazivanjem te Narudžbe nakon pregleda, utjecati na ocjenu Prodavca i rezultirati upozorenjem Prodavcu.


Narudžba se označava kao Dovršena nakon što je označena kao Isporučena, a zatim je Kupac prihvati. Narudžba će automatski biti označena kao Dovršena ako nije prihvaćena i nije podnesen zahtjev za izmjenu u roku od 3 dana nakon što je Narudžba označena kao Isporučena. Kupac može produžiti taj rok za najviše 5 dodatnih dana.


Podstičemo naše kupce i prodavce da pokušaju da reše međusobne sukobe. Ako iz bilo kojeg razloga ovo ne uspije nakon korištenja Centra za rješavanje problema ili ako naiđete na nedozvoljeno korištenje na Stranici, korisnici mogu kontaktirati HostRoosterovu korisničku podršku za pomoć ovdje. Za više informacija o sporovima, otkazivanju narudžbi i povratu novca pogledajte Uslove plaćanja.
Narudžbe putem Logo Makera su završene nakon što Kupac izvrši uplatu.


Određeni poslovi koji nude lokalne usluge mogu zahtijevati od kupaca i prodavača da se sastanu lično kako bi Prodavac izvršio uslugu. U takvim slučajevima, korisnici bi trebali imati na umu da HostRooster ne garantuje ponašanje, ponašanje, sigurnost, prikladnost ili sposobnost kupaca ili prodavača. I Kupci i Prodavci su saglasni da cjelokupni rizik koji proizlazi iz njihovog sastanka i/ili njihovog korištenja ili obavljanja lokalnih usluga ostaje isključivo na njima, a HostRooster nema nikakvu odgovornost ili odgovornost u vezi s bilo kojim lokalnim uslugama koje pružaju Prodavci. U slučaju da se usluga obavlja u prostorijama Kupca, Kupci se podstiču da održavaju odgovarajuće polise osiguranja za pokriće svoje odgovornosti kao vlasnika prostora. HostRooster-ovi Uslovi usluge i Standardi zajednice ostaju primjenjivi na Narudžbe koje se izvršavaju izvan tržišta (uključujući, između ostalog, ograničenja u nastavku za nezakonito korištenje, neprikladno ponašanje i jezik i ciljanu zloupotrebu).


Rukovanje nalozima
Kada Kupac naruči Posao, Prodavac se obavještava putem e-pošte, kao i obavještenja na web stranici dok je prijavljen na račun.
Prodavci su dužni ispoštovati rok isporuke koji su naveli prilikom kreiranja svojih radnih mjesta. Ako to ne učini, kupac će omogućiti da otkaže narudžbu kada je narudžba označena kao kasna i može naštetiti statusu Prodavca.


Prodavci moraju poslati završene datoteke i/ili dokaz o radu pomoću dugmeta Isporuči završeni posao (koji se nalazi na stranici Narudžbe) kako bi označili narudžbu kao isporučenu.

Korisnici su odgovorni za skeniranje svih prenesenih datoteka na viruse i zlonamjerni softver. HostRooster se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog korištenja stranice, korištenja sadržaja ili prenesenih datoteka.

Kupci mogu koristiti funkciju “Zahtjev za revizije” koja se nalazi na stranici narudžbe dok je narudžba označena kao Isporučena ako isporučeni materijali ne odgovaraju opisu Prodavca na njihovoj stranici Posao ili ne odgovaraju zahtjevima poslanim Prodavcu na početku proces naručivanja.


Recenzije
Recenzije povratnih informacija koje Kupci daju prilikom dovršavanja narudžbe su bitan dio HostRooster sistema ocjenjivanja. Recenzije pokazuju cjelokupno iskustvo Kupca s Prodavcima i njihovom uslugom. Kupci se ohrabruju da saopšte Prodavcu sve nedoumice koje imaju tokom svoje aktivne narudžbe u vezi sa uslugom koju pruža Prodavac.

Ostavljanje povratne informacije Kupca je osnovni prerogativ Kupca. Recenzije povratnih informacija neće biti uklonjene osim u slučaju jasnih kršenja naših Uslova korištenja i/ili naših standarda zajednice.

Kako bi se spriječila bilo kakva zloupotreba našeg sistema povratnih informacija, sve povratne informacije moraju doći od legitimne prodaje izvršene isključivo putem HostRooster platforme od korisnika unutar naše zajednice. Dogovorene kupovine, odlučne da umjetno poboljšaju ocjene prodavača, ili da zloupotrebe platformu HostRooster kupovinama sa dodatnih računa, rezultirat će trajnom suspenzijom svih povezanih računa.
Komentari kupaca su javno prikazani na stranici Posao prodavca.

Uzorci rada su dostavljene slike i video zapisi koji se šalju Kupcu u poruci isporuke. Uzorci rada se dodaju Prodavčevom živom portfoliju na njegovoj stranici Posao ako Kupac odluči objaviti Uzorak rada uz pružanje javnog pregleda povratnih informacija.

Zabranjeno je uskraćivanje isporuke usluga, datoteka ili informacija potrebnih za dovršetak usluge Posao s namjerom da dobijete pozitivne kritike ili dodatne usluge.

Odgovaranje i objavljivanje recenzije: Nakon što je posao isporučen, Kupac ima tri dana da odgovori. Ako se ne dostavi odgovor u roku za odgovor, Nalog će se smatrati dovršenim.

Korisnicima je dozvoljeno da ostavljaju recenzije o Narudžbama do 10 dana nakon što je Narudžba označena kao završena. Nijedna nova recenzija se ne može dodati narudžbi nakon 10 dana.

Prodavci ne smiju tražiti uklanjanje povratnih recenzija od svojih Kupaca putem međusobnog otkazivanja.
Nakon što Kupac podnese svoju recenziju, Prodavac će dobiti obavijest i također će imati priliku ostaviti recenziju o radu s Kupcem. Napomena: U ovoj fazi, Prodavci ne mogu vidjeti recenziju Kupca.
Kada i Prodavac i Kupac završe svoje recenzije, ili kada prođe 10 dana, sve objavljene recenzije se objavljuju.
Odgovaranje na recenziju: Nakon što su obje recenzije od Kupca i Prodavca objavljene, Prodavac može odgovoriti na recenziju Kupca sa stranice Narudžbe, koja se vidi na stranici Posao Prodavca, ispod povratnih informacija Kupca.
Recenzije povratnih informacija nisu dostupne za narudžbe napravljene putem Logo Makera.


Sporovi i otkazi
Podstičemo naše kupce i prodavce da pokušaju da reše međusobne sukobe. Ako iz bilo kojeg razloga ovo ne uspije nakon korištenja Centra za rješavanje problema ili ako naiđete na nedozvoljeno korištenje na Stranici, korisnici mogu kontaktirati HostRoosterovu korisničku podršku za pomoć ovdje. Za više informacija o sporovima, otkazivanju narudžbi i povratu novca pogledajte Uslove plaćanja.

Ponašanje i zaštita korisnika
HostRooster omogućava ljudima širom svijeta da kreiraju, dijele, prodaju i kupuju gotovo svaku uslugu koja im je potrebna po nenadmašnoj vrijednosti. Usluge koje se nude na HostRoosteru odražavaju raznolikost rastuće ekonomije poslova. Članovi HostRooster zajednice komuniciraju i uključuju se putem narudžbi, društvenih medija i na forumima zajednice HostRooster.

HostRooster održava prijateljsko, profesionalno i društveno raspoloženo okruženje. Korisnici bi se trebali držati tog duha dok sudjeluju u bilo kojoj aktivnosti ili proširenju HostRoostera. Ovaj odjeljak se odnosi na očekivano ponašanje kojih se korisnici trebaju pridržavati dok međusobno komuniciraju na HostRoosteru.

Da biste prijavili kršenje naših Uslova pružanja usluge i/ili naših standarda zajednice, nedolično ponašanje korisnika ili upite u vezi s vašim računom, kontaktirajte naš Tim za korisničku podršku ovdje.

osnove
Kako bismo zaštitili privatnost naših korisnika, korisnički identiteti ostaju anonimni. Nije dozvoljeno traženje ili davanje adresa e-pošte, Skype/IM korisničkih imena, brojeva telefona ili bilo kojih drugih ličnih kontakt podataka za komunikaciju izvan HostRoostera u cilju zaobilaženja ili zloupotrebe sistema za razmjenu poruka HostRooster ili platforme HostRooster. Svaka neophodna razmjena ličnih podataka koja je potrebna za nastavak usluge može se razmijeniti unutar Stranice za narudžbu. HostRooster ne daje nikakvu garanciju za nivo usluge koja se nudi Kupcima. Možete koristiti alate za rješavanje sporova koji su vam dati na stranici za narudžbu.

 • HostRooster ne pruža zaštitu za korisnike koji komuniciraju izvan HostRooster platforme.
 • Sve informacije i razmjene datoteka moraju se obavljati isključivo na HostRooster platformi.
 • Nepristojne, uvredljive, neprikladne ili nasilne poruke neće se tolerirati i mogu rezultirati upozorenjem na nalog ili suspenzijom/uklanjanjem vašeg naloga.
 • HostRooster je otvoren za sve. Obavezujete se da nećete diskriminirati bilo kojeg drugog korisnika na osnovu spola, rase, starosti, vjerske pripadnosti, seksualne orijentacije ili na drugi način i potvrđujete da takva diskriminacija može rezultirati suspenzijom/uklanjanjem vašeg naloga.
 • Korisnici ne smiju podnositi prijedloge ili tražiti strane koje su predstavljene putem HostRoostera da sklapaju ugovore, da se angažuju sa, ili da plate izvan HostRoostera.
 • narudžbe
 • Korisnicima koji imaju namjeru da oklevetaju konkurentske prodavce naručivanjem od konkurentskih usluga njihove recenzije će biti uklonjene ili će se daljnje radnje vezane za status računa utvrditi pregledom našeg tima za povjerenje i sigurnost.
 • Korisnici se trebaju suzdržati od slanja neželjene pošte ili traženja od prethodnih kupaca ili prodavača da nastoje ukloniti/izmijeniti recenzije ili otkazati narudžbe koje nisu u skladu s pravilima za otkazivanje narudžbe ili povratne informacije.
 • Posao
 • Korisnici mogu prijaviti poslove korisničkoj podršci koji mogu biti u suprotnosti sa Uslovima korištenja usluge HostRooster na osnovu prijavljenog repliciranog posla sa već postojećim uslugama (copycat Jobs).
 • Prodavci jamče da će svaki sadržaj uključen u njihove poslove biti originalno djelo koje su zamislili Prodavci i da neće kršiti nikakva prava trećih strana, uključujući, bez ograničenja, autorska prava, žigove ili uslužne znakove. U slučaju da su određeni muzički ili snimljeni mediji uključeni u Posao, Prodavci izjavljuju i jamče da posjeduju važeću licencu za korištenje takve muzike i/ili snimaka i da ih uključe u Poslove.
 • HostRooster će odgovoriti na jasna i potpuna obavještenja o navodnom kršenju autorskih prava ili žiga. Naše procedure za potraživanja intelektualne svojine mogu se pregledati ovdje.
 • Prijava kršenja
 • Ako naiđete na bilo kakav sadržaj koji može kršiti naše Uslove korištenja usluge i/ili naše standarde zajednice, trebali biste nam to prijaviti putem odgovarajućih kanala stvorenih za rješavanje tih problema kako je navedeno u našim Uslovima korištenja usluge. Sve slučajeve pregleda naš tim za povjerenje i sigurnost. Radi zaštite privatnosti, rezultati istrage se ne dijele. Možete pogledati našu Politiku privatnosti za više informacija.

Kršenja
Korisnici mogu dobiti upozorenje na svoj račun zbog kršenja naših Uvjeta korištenja usluge i/ili naših standarda zajednice ili bilo kakvog lošeg ponašanja korisnika prijavljenog našem timu za povjerenje i sigurnost. Upozorenje će biti poslano na adresu e-pošte korisnika i biće prikazano za takvog korisnika na Stranici. Upozorenja ne ograničavaju aktivnost računa, ali mogu dovesti do toga da vaš račun izgubi status prodavača ili da postane trajno onemogućen na osnovu težine kršenja.

 • Nedozvoljena upotreba
  Usluge za odrasle i pornografija – HostRooster ne dozvoljava bilo kakvu razmjenu materijala i usluga namijenjenih odraslima ili pornografskih sadržaja.
 • Neprikladno ponašanje i jezik – komunikacija na HostRoosteru treba da bude prijateljska, konstruktivna i profesionalna. HostRooster osuđuje maltretiranje, uznemiravanje i govor mržnje prema drugima. Korisnicima omogućavamo medij za koji se poruke razmjenjuju između pojedinaca, sistem za ocjenjivanje narudžbi i angažman na većim platformama kao što su forum zajednice i stranice društvenih medija.
 • Phishing i Spam – Sigurnost članova je glavni prioritet. Strogo je zabranjen svaki pokušaj objavljivanja ili slanja zlonamjernog sadržaja s namjerom da se kompromituje račun drugog člana ili računarsko okruženje. Molimo vas da poštujete privatnost naših članova tako što ih ne kontaktirate s ponudama, pitanjima, prijedlozima ili bilo čim što nije direktno povezano s njihovim poslovima ili narudžbama.
 • Privatnost i identitet – Ne smijete objavljivati ​​ili postavljati privatne i povjerljive informacije drugih ljudi. Svaka razmjena ličnih podataka koja je potrebna za završetak usluge mora biti navedena na stranici za narudžbu. Prodavci dalje potvrđuju da sve informacije koje dobiju od Kupca, a koje nisu u javnom vlasništvu, neće se koristiti u bilo koju drugu svrhu osim za isporuku posla Kupcu. Svi korisnici koji se uključe i komuniciraju izvan HostRoostera neće biti zaštićeni našim Uvjetima korištenja usluge.
 • Autentični HostRooster profil – Ne smijete kreirati lažni identitet na HostRoosteru, lažno predstavljati svoj identitet, kreirati HostRooster profil za bilo koga osim za sebe (pravu osobu), ili koristiti ili pokušati koristiti račun ili informacije drugog korisnika; Podaci o vašem profilu, uključujući vaš opis, vještine, lokaciju, itd., iako mogu biti anonimni, moraju biti tačni i potpuni i ne smiju biti obmanjujući, nezakoniti, uvredljivi ili na drugi način štetni. HostRooster zadržava pravo da od korisnika zahtijeva da prođu proces verifikacije kako bi mogli koristiti stranicu (bilo da koriste ID, telefon, kameru, itd.).
 • Zahtjevi za intelektualnu svojinu – HostRooster će odgovoriti na jasna i potpuna obavještenja o navodnom kršenju autorskih prava ili žiga, i/ili kršenju uslova usluge treće strane. Naše procedure za potraživanja intelektualne svojine mogu se pregledati ovdje.
 • Prevara/nezakonito korištenje – Ne smijete koristiti HostRooster u bilo koje nezakonite svrhe ili za obavljanje nezakonitih aktivnosti.
 • Zloupotreba i neželjena pošta
  Višestruki računi – Da bi se spriječile prijevare i zloupotrebe, korisnici su ograničeni na jedan aktivni HostRooster nalog i jedan aktivni HostRooster Business nalog. Svaki dodatni nalog za koji se utvrdi da je kreiran radi zaobilaženja smjernica, promoviranja konkurentskih prednosti ili dovođenja u zabludu zajednice HostRooster će biti onemogućen. Masovno kreiranje naloga može dovesti do onemogućavanja svih povezanih naloga. Napomena: svako kršenje HostRoosterovih Uslova korištenja usluge i/ili naših standarda zajednice je razlog za trajnu suspenziju svih naloga.
 • Ciljano zlostavljanje – Ne tolerišemo korisnike koji se upuštaju u ciljano zlostavljanje ili uznemiravanje prema drugim korisnicima na HostRoosteru. Ovo uključuje kreiranje novih višestrukih naloga za uznemiravanje članova putem našeg sistema poruka ili naručivanja.
 • Prodaja naloga – Ne možete kupovati ili prodavati HostRooster račune.

Vlasnička ograničenja
Stranica, uključujući njen opći izgled, izgled i osjećaj, dizajn, informacije, sadržaj i druge materijale dostupne na njoj, isključivo je u vlasništvu HostRooster-a i zaštićena je autorskim pravima, žigom i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. HostRooster®, je registrovani zaštitni znak u isključivom vlasništvu HostRooster-a. Korisnici nemaju pravo, a posebno su saglasni da neće učiniti sljedeće u vezi sa Stranicom ili bilo kojim dijelom, komponentom ili proširenjem Stranice (uključujući njene mobilne aplikacije): (i) kopirati, prenositi, prilagođavati, modificirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, stvarati izvedena djela, objavljivati ​​ili reproducirati, na bilo koji način; (ii) obrnuto sklapanje, dekompajliranje, obrnuti inženjering ili na drugi način pokušaj da se izvede njegov izvorni kod, osnovne ideje, algoritmi, struktura ili organizacija; (iii) ukloniti bilo koje napomene o autorskim pravima, identifikaciju ili bilo koje druge napomene o vlasništvu; (iv) koristiti softver za automatizaciju (botove), hakove, modifikacije (modove) ili bilo koji drugi neovlašteni softver treće strane dizajniran za modificiranje stranice; (v) pokušaj da dobijete neovlašćeni pristup, ometate, oštetite ili ometate Stranicu ili kompjuterske sisteme ili mreže povezane sa Stranicom; (vi) zaobići, ukloniti, izmijeniti, deaktivirati, degradirati ili osujetiti bilo koju tehnološku mjeru ili zaštitu sadržaja Stranice; (vii) koristiti bilo koje robote, pauke, alate za indeksiranje ili druge automatske uređaje, procese, softver ili upite koji presreću, „miniraju“, grabe ili na drugi način pristupaju Stranici za nadgledanje, izdvajanje, kopiranje ili prikupljanje informacija ili podataka sa ili putem Stranice, ili se uključiti u bilo koji ručni proces da učinimo isto, (viii) uvesti viruse, trojanske konje, crve, logičke bombe ili druge materijale koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni u naše sisteme, (ix) koristiti Stranicu na bilo koji način koji bi mogao oštetiti , onemogućiti, preopteretiti ili oštetiti Stranicu, ili ometati bilo koje druge korisnike u uživanju Stranice ili (x) pristupiti ili koristiti Stranicu na bilo koji način koji nije izričito dozvoljen ovim Uslovima korištenja. Korisnici su također saglasni da neće dozvoliti ili ovlastiti bilo koga drugog da učini bilo šta od gore navedenog.

Osim ograničenog prava na korištenje stranice prema ovim Uvjetima korištenja, HostRooster posjeduje sva prava, vlasništvo i interese na i na Stranici (uključujući sva prava intelektualne svojine na njoj) i slažete se da nećete poduzimati nikakve radnje(e) nije u skladu sa takvim vlasničkim interesima. Zadržavamo sva prava u vezi sa Stranicom i njenim sadržajem (osim UGC) uključujući, bez ograničenja, ekskluzivno pravo na stvaranje izvedenih djela.

Prava na povratne informacije
U mjeri u kojoj date HostRoosteru bilo kakve komentare, sugestije ili druge povratne informacije u vezi s platformom HostRooster ili web-mjesta u cjelini, kao i drugim HostRooster proizvodima ili uslugama (kolektivno, „Povratne informacije“), smatrat će se da ste odobrili HostRooster ekskluzivno, bez naknade, potpuno plaćeno, trajno, neopozivo, vlasnička prava širom svijeta u Povratnim informacijama. HostRooster nije u obavezi da implementira bilo kakve povratne informacije koje može dobiti od korisnika.

Povjerljivost
Prodavci bi trebali shvatiti da može postojati potreba da Kupci otkriju određene povjerljive informacije koje će Prodavci koristiti u svrhu isporuke naručenog rada, te da zaštite takve povjerljive informacije od neovlaštenog korištenja i otkrivanja. Stoga se Prodavci slažu da će svaku informaciju primljenu od Kupca tretirati kao vrlo osjetljiv, strogo povjerljiv i povjerljiv materijal. Bez odstupanja od općenitosti gore navedenog, Prodavci se izričito slažu da (i) drže sve takve informacije u strogoj tajnosti; (ii) ne otkriva informacije trećim licima; (iii) neće koristiti informacije u bilo koju svrhu osim za isporuku naručenog rada; i (vi) da ne kopira ili reproducira bilo koju informaciju bez dozvole Kupca.

Opći uvjeti
HostRooster zadržava pravo da stavi na čekanje bilo koji račun ili trajno onemogući naloge zbog kršenja ovih Uvjeta pružanja usluge i/ili naših standarda zajednice ili zbog bilo kakvog nezakonitog ili neprikladnog korištenja stranice ili usluga.
Kršenje Uslova korištenja usluge HostRooster i/ili naših standarda zajednice može trajno onemogućiti vaš račun.
Korisnici sa onemogućenim nalozima neće moći prodavati ili kupovati na HostRoosteru.
Korisnici koji su prekršili naše Uslove pružanja usluge i/ili naše standarde zajednice i kojima je onemogućen nalog mogu kontaktirati naš tim za korisničku podršku za više informacija o kršenju i statusu naloga.
Korisnici imaju opciju da omoguće sigurnosne funkcije naloga kako bi zaštitili svoj račun od bilo kakve neovlaštene upotrebe.
Korisnici moraju biti u mogućnosti da potvrde vlasništvo nad svojim računom putem korisničke podrške pružanjem materijala koji dokazuju vlasništvo nad tim računom.


Sporove treba rješavati koristeći HostRooster alate za rješavanje sporova ('Centar za rješavanje' na stranici za narudžbu) ili kontaktiranjem HostRooster korisničke podrške.


HostRooster može s vremena na vrijeme mijenjati svoje Uslove korištenja. Kada se ove promjene izvrše, HostRooster će učiniti novu kopiju uslova korištenja dostupnom na ovoj stranici.


Razumijete i slažete se da će HostRooster, ako koristite HostRooster nakon datuma kada su Uslovi korištenja promijenjeni, tretirati vaše korištenje kao prihvatanje ažuriranih Uslova korištenja.


Korisnički sadržaj


Korisnički generirani sadržaj (“UGC”) odnosi se na sadržaj koji su dodali korisnici za razliku od sadržaja kreiranog od strane web stranice. Sav sadržaj koji su naši korisnici (kupci i prodavci) prenijeli na HostRooster je sadržaj generiran od strane korisnika. HostRooster ne provjerava sadržaj koji je korisnik postavio/kreirao na primjerenost, kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova, drugih prava ili kršenja i korisnik koji postavlja/kreira takav sadržaj snosi isključivu odgovornost za njega i posljedice njegovog korištenja, otkrivanja, pohranjivanja ili prenošenja. Učitavanjem ili kreiranjem sadržaja na platformi HostRooster, izjavljujete i jamčite da posjedujete ili ste dobili sva prava, licence, pristanke, dozvole, moć i/ili ovlaštenja, potrebna za korištenje i/ili postavljanje takvog sadržaja i da sadržaj ili njegova upotreba na Stranici ne predstavlja i neće (a) narušiti ili narušiti bilo koje intelektualno vlasništvo, vlasništvo ili privatnost, zaštitu podataka ili prava javnosti bilo koje treće strane; (b) prekršiti sve primjenjive lokalne, državne, savezne i međunarodne zakone, propise i konvencije; i/ili (c) prekršite bilo koju vašu politiku ili politiku i/ili uslove korišćenja usluge. Pozivamo sve da prijave prekršaje zajedno sa dokazom o vlasništvu prema potrebi. Prijavljeni sadržaj koji krši pravila može biti uklonjen ili onemogućen.

Nadalje, HostRooster nije odgovoran za sadržaj, kvalitet ili nivo usluge koju pružaju Prodavci (čak i ako su Pro Prodavci, Najbolje ocijenjeni prodavci, nude promovirane poslove ili na neki drugi način). Ne dajemo nikakvu garanciju u vezi sa poslovima, njihovom isporukom, bilo kakvom komunikacijom između kupaca i prodavaca i dizajnom logotipa kreiranim preko Logo Makera. Podstičemo korisnike da iskoriste prednosti našeg sistema ocjenjivanja, naše zajednice i zdravog razuma u odabiru odgovarajućih usluga.

Nudeći uslugu, Prodavac se obavezuje da ima dovoljne dozvole, prava i/ili licence za pružanje, prodaju ili preprodaju usluge koja se nudi na HostRoosteru. Prodavci koji oglašavaju online svoj posao ili dizajn logotipa kreiran putem Logo Makera moraju biti u skladu sa zakonima i uvjetima usluge platforme za oglašavanje ili relevantne web stranice koja se koristi za oglašavanje. Ako to ne učinite, to može dovesti do uklanjanja Zadatka ili dizajna logotipa iz Izrađivača logotipa, prema potrebi, i može dovesti do suspenzije naloga Prodavca.

Za specifične uslove koji se odnose na prava intelektualne svojine i za prijavu tužbi za kršenje autorskih prava (DMCA obavještenja) ili kršenje žiga – pogledajte našu Politiku o zahtjevima intelektualne svojine koja je sastavni dio ovih Uslova korištenja. Imajte na umu da je naša politika u odgovarajućim okolnostima da onemogućimo i/ili ukinemo račune korisnika koji su više puta prekršili.

svojina
Vlasništvo i ograničenja: Prilikom kupovine posla na HostRooster-u, osim ako nije drugačije navedeno na stranici/opisu posla Prodavca, kada je rad isporučen i podliježe plaćanju, Kupcu se dodjeljuju sva prava intelektualnog vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava u radu isporučenom od Prodavca, a Prodavac se odriče svih i svih moralnih prava u njemu. Shodno tome, Prodavac izričito ustupa Kupcu autorska prava na isporučeno djelo. Svaki prijenos i ustupanje intelektualne svojine Kupcu podliježe potpunom plaćanju Posao, a isporuka se ne može koristiti ako se plaćanje otkaže iz bilo kojeg razloga. Radi otklanjanja nedoumica, u prilagođenom djelu (kao što je umjetnički rad, rad na dizajnu, generiranje izvještaja itd.), isporučeno djelo i njegova autorska prava bit će isključivo vlasništvo Kupca i, nakon isporuke, Prodavac se slaže da će time, u skladu sa ovim Uslovima pružanja usluge, prenosi sva prava, vlasništvo i interes na isporučeni rad Kupcu. Neki poslovi (uključujući prilagođene radove) naplaćuju dodatna plaćanja (kroz Job Extras) za licencu za komercijalnu upotrebu. To znači da ako kupite Posao za ličnu upotrebu, posjedovat ćete sva prava koja su vam potrebna za takvu upotrebu i da vam neće biti potrebna Licenca za komercijalnu upotrebu. Ako ga namjeravate koristiti za bilo kakvu naknadu ili drugu naknadu, ili za bilo koju svrhu koja je direktno ili indirektno u vezi s bilo kojim poslovanjem ili drugim poduhvatom namijenjenim profitu, morat ćete kupiti Licencu za komercijalnu upotrebu putem Job Extra i imate šira prava koja pokrivaju vašu poslovnu upotrebu.

Za Voice Over Jobs, kada je djelo isporučeno i podložno plaćanju, Kupac kupuje osnovna prava, (što znači da Kupac plaća jednokratnu naknadu koja mu omogućava korištenje djela zauvijek i za bilo koju svrhu osim za reklame, radio , televizijski i internet komercijalni spotovi). Ako namjeravate koristiti Voice Over za promoviranje proizvoda i/ili usluge (sa izuzetkom plaćenih marketinških kanala), morat ćete kupiti Komercijalna prava (Buy-Out) preko Job Extra. Ako namjeravate koristiti Voice Over u radijskim, televizijskim i internet reklamama, morat ćete kupiti Puna prava na emitovanje (Buy-Out) preko Job Extra. Za više informacija o vrsti otkupa, pročitajte u nastavku.

Nadalje, korisnici (i Kupci i Prodavci) su saglasni da osim ako izričito ne naznače drugačije, sadržaj korisnici dobrovoljno kreiraju/učitavaju na HostRooster, uključujući tekstove poslova, fotografije, video zapise, korisnička imena, korisničke fotografije, korisničke video zapise i sve druge informacije, uključujući prikaz isporučenog rada, HostRooster može koristiti bez naknade u marketinške i/ili druge svrhe.

Voice Over Commercial Buy-out
Kada kupujete Voice Over posao, Prodavac vam daje trajnu, ekskluzivnu, neprenosivu, svjetsku licencu za korištenje kupljenog Voice Over (osim za reklame, radio, televiziju i internet reklame).


Kupovinom komercijalnih prava (otkupa) uz vašu narudžbu, pored osnovnih prava, Prodavac vam daje licencu za korištenje Voice Over-a u bilo koje korporativne, promotivne i neemitovane svrhe. Korporativne, promotivne i neemitovane svrhe označavaju svaku poslovnu upotrebu za stvaranje ili promoviranje profita ili usluge za proizvod (s izuzetkom plaćenih marketinških kanala), kao što su (na primjer): objavljeni video zapisi s objašnjenjima na web stranice kompanije, društvene mreže ili kampanje e-pošte, audio knjige, uvode podcasta i striktno isključuje bilo kakvu nezakonitu, nemoralnu ili klevetničku svrhu.


Kupovinom Punih prava na emitovanje (otkup) uz vašu narudžbu, pored komercijalnih prava, Prodavac vam daje licencu za potpuno emitovanje, što uključuje internet, radio i TV „plaćene kanale” uključujući (putem primjer): televizijske reklame, radio reklame, internet radio i platforme za striming muzike/video, i striktno isključuje bilo kakvu nezakonitu, nemoralnu ili klevetničku svrhu.

Ovaj otkup podliježe Uvjetima korištenja usluge HostRooster. Ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, uz kupovinu ove isporuke, uključujući u pogledu prikladnosti za određenu svrhu. Ni Prodavac ni HostRooster neće biti odgovorni za bilo kakva potraživanja, ili slučajne, posljedične ili druge štete koje proizlaze iz ove licence, isporuke ili vaše upotrebe isporuke.

Licenca za komercijalnu upotrebu posla
Kupovinom „Licence za komercijalnu upotrebu“ uz Vaš nalog za posao, Prodavac Vam daje trajnu, ekskluzivnu, neprenosivu, svjetsku licencu za korištenje kupljene isporuke u Dozvoljene komercijalne svrhe. Radi izbjegavanja sumnje, Prodavac zadržava sva vlasnička prava. “Dozvoljene komercijalne svrhe” označava svaku poslovnu upotrebu, kao što je (na primjer) oglašavanje, promocija, kreiranje web stranica, integracija u proizvod, softver ili druge poslovne alate itd., i striktno isključuje bilo kakvu nezakonitu, nemoralnu ili klevetničku svrhu . Ova licenca podliježe Uslovima korištenja usluge HostRooster. Ne postoji jamstvo, izričito ili podrazumijevano, uz kupovinu ove isporuke, uključujući u pogledu prikladnosti za određenu svrhu. Ni Prodavac ni HostRooster neće biti odgovorni za bilo kakva potraživanja, ili slučajne, posljedične ili druge štete koje proizlaze iz ove licence, isporuke ili vaše upotrebe isporuke.

Odricanje od garancija
VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA, NJEGOVOG SADRŽAJA I BILO KOJIIH USLUGA ILI STAVKI KOJI SE DOBIJETE PREKO SAJTA JE NA VLASTITU RIZIK. SAJT, NJEZIN SADRŽAJ I BILO KAKVE USLUGE ILI STAVKE KOJI SE DOBIJETE PREKO SAJTA SE PRUŽAJU NA OSNOVU „KAKVI JESTE“ I „KAKO DOSTUPNO“, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE BILO KOJE BILO IZRIČITE ILI IMPLICIRANE. NI HOSTOSTER NI BILO KOJA OSOBA POVEZANA SA HOSTROSTEROM NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU ILI ZASTUPANJE U POGLEDU KOMPLETNOSTI, SIGURNOSTI, POUZDANOSTI, KVALITETA, TAČNOSTI ILI DOSTUPNOSTI SAJTA.

NAVEDENO NE UTIČA NA NIKAKVE GARANCIJE KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI PREMA VAŽEĆIM ZAKONOM.

Strojno prevođenje
Određeni korisnički generirani sadržaji na web-mjestu preveden je radi vaše udobnosti korištenjem softvera za prevođenje kojeg pokreće Amazon ili Google. Uloženi su razumni napori da se obezbijedi tačan prijevod, međutim, nijedan automatizirani prijevod nije savršen niti je namijenjen da zamijeni ljudske prevodioce. Takvi prijevodi se pružaju kao usluga korisnicima stranice i pružaju se „kao što jesu“. Ne daje se nikakvo jamstvo bilo koje vrste, bilo izričito ili podrazumijevano, u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili ispravnosti takvih prijevoda napravljenih sa engleskog na bilo koji drugi jezik. Neki korisnički generisani sadržaji (kao što su slike, video zapisi, Flash, itd.) možda neće biti tačno prevedeni ili uopšte prevedeni zbog ograničenja softvera za prevođenje.

Google se odriče svih jamstava u vezi s prijevodima, izričitih ili impliciranih, uključujući sva jamstva za tačnost, pouzdanost i sve podrazumijevane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu i nekršenje prava.

Zvanični tekst je engleska verzija stranice. Bilo koje nepodudarnosti ili razlike nastale u prijevodu nisu obavezujuće i nemaju pravno dejstvo u svrhu usklađenosti ili provedbe. Ako se pojave bilo kakva pitanja vezana za tačnost informacija sadržanih u prevedenom sadržaju, pogledajte englesku verziju sadržaja koja je zvanična verzija.

Ograničenje odgovornosti
HOSTOSTER, NJEGOVA POVEZANOST ILI NJIHOVI DODATCI LICENCE, Pružaoci USLUGA, ZAPOSLENI, AGENTI, Službenici ILI DIREKTORI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA ŠTETU BILO KOJE VRSTE, PREMA BILO KOJOJ PRAVNOJ TEORIJI, KOJI JE NASTALO U VAŠEM SLUČAJU LOKACIJA, BILO KOJE VEZE S NJEM POVEZANE, BILO KOJI SADRŽAJ NA LOKACIJI ILI TAKVE DRUGE WEB STRANE ILI BILO KOJE USLUGE ILI STAVKE DOBIJENE PREKO SAJTA ILI TAKVIH DRUGIH WEB SAJTOVA, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSEBNE, POSEBNE, B. OGRANIČEN NA, LIČNE POVREDE, BOL I PATNJA, EMOCIONALNI TUDI, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK DOBITI, GUBITAK POSLOVA ILI OČEKIVANA UŠTEDA, GUBITAK KORIŠĆENJA, GUBITAK DOBRE VOLJE, GUBITAK I GUBITAK DOBRA, KRŠENJE UGOVORA ILI NA DRUGIM, ČAK I AKO JE PREDVIĐIVO.

NAVEDENO NE UTIČU NI KOJU ODGOVORNOST KOJA NE MOŽE BITI ISKLJUČENA ILI OGRANIČENA PREMA VAŽEĆIM ZAKONOM.

Izraz “Povezano lice” koji se ovdje spominje je entitet koji, direktno ili indirektno, kontrolira, ili je pod kontrolom, ili je pod zajedničkom kontrolom sa HostRoosterom, gdje kontrola znači posjedovanje više od pedeset posto (50%) dionica s pravom glasa ili drugi vlasnički interes ili većina glasačkih prava tog subjekta.